بحران آب، خیزش کشاورزان و هیاهوی براندازان: طبیعت، دولت و انباشت سرمایه ، سخنرانی و گفتگو با بهمن شفیق، زمان: چهارشنبه 10 آذر، ساعت 20:30 به وقت ایران، محل: چت صوتی کانال تلگرامی تدارک کمونیستی   https://t.me/ttadarok

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

راهپیمایان

نوشتۀ: هارلن کریپن

کارگران کارخانه در عذابند و رس اشان کشیده میشود با - تسمه نقاله و افزایش سرعت کار - آنها بسیارند، نیرومند و خشمگین - طوفانی - پشت ابرهائی محبوس است - که چشمان آنهاست؛ - عبوس است همچون رعد و برقی که، - در برابر شب انباشته میشود. - خیلی بیشتر نمیشود جلوی آنرا گرفت. - سخنان نخ نمای شما و سلاح های بی اثرتان - خورد خواهند شد، و برگردانده خواهند شد

the marcher

تظاهرات، جو جونز 1935

این سال پنجم است

من در سراسر آمریکا راهپیمایی کرده ام:

            از شهر خارج شدم و

            به حرکت ادامه دادم

کارخانه ها زنگ زده و خاموشند،

دشت ها خشکند و متروک،

            حراجهای اجباری متوقف شده اند

            اینجا دیگر اخراجی نیست

            کشاورزان محکم

صف های نان مانند کرم‌ هایی که همیشه درحال دراز شدن اند

می‌ خورند از شکم شهرها.

مغز  من کند است

و به آرامی دارم یاد میگیرم

که این اشتباه است

            و باید درستش کنم.

بیش از این انتظار نداشته باشید

که من خویشتنداری خواهم کرد

            در برابر واژگان و قوانینی که مال من نیست.

من اکنون می دانم

که بیش از واژگان

            پلیس، مسلسل، چماق،

            دادگاه، ارتش، شکنجه،

            و واعظین و گاز اشک آور و لینچ ... مانع مایند.

این پنجمین سال است

که من واقعیت آمریکا را دیده ام:

             چطور می شود

            برادر

جنباندن مردان ساکت در صف نان؟

            بله، ما تظاهرات کردیم

            تخلیه ها و اخراج ها متوقف شدند

            و باید کارهای بیشتری انجام دهیم

کارگران کارخانه در عذابند و رس اشان کشیده میشود با 

تسمه نقاله و افزایش سرعت کار

آنها بسیارند، نیرومند و خشمگین

طوفانی

پشت ابرهائی محبوس است

که چشمان آنهاست؛

عبوس است همچون رعد و برقی که،

            در برابر شب انباشته میشود.

خیلی بیشتر نمیشود جلوی آنرا گرفت.

سخنان نخ نمای شما و سلاح های بی اثرتان

            خورد خواهند شد، و برگردانده خواهند شد

            به سوی شما،

با طوفانی از داس های فولادین،

و با چکش های سرخ غرّان میلیون ها نفر به پا خاسته.

 • هارلن کریپن 1934

منبع:

https://www.theleftchapter.com/post/the-marcher

Harlen P. Crippen

نویسندۀ سوسیالیست آمریکائی و فعال میدانی جنبش های کارگری و مبارزات دهقانی.

وی بخاطر فعالیتهای میدانی اش در تماس دائم با جنبشهائی دهقانی سوسیالیستی، کارگری  و محلات فقیر نشین شهری بود و تجارب گرانبهائی را کسب کرد. در نوشتۀ " گرایشات بحران زا در میان جنبشهای پوپولیستی" که در سال 1943 منتشر کرد به بررسی معتبرترین آنها "جنبش گرینجر"؛ "جنبش گرین بَک"؛ "جنبش دمکراسی برایان"؛ "جنبش پوپولیسم" و "رِپوبلیکانیسم روزولتی" میپردازد.

این نوشته در نوع خود از جمله کمیاب ترین آثار فعالین معاصر آندوره حاوی اطلاعات با ارزشی از این جنبشها میباشد. متاسفانه از زندگی و سایر آثار کریپن تقریبا اطلاعات بیشتری موجود نمیباشد، به احتمال زیاد وی همانند سایرفعالین کمونیست قربانی سیاستهای تعقیب و پاک سازی های ضد کمونیستی دوران سیاه مک کارتی گردیده است.   

This is the fifth year

I have marched across America;

      get outa town and

      keep movin

the factories are rust-scabbed and silent,

prairies are dry and desolate,

      stopped the sheriff sale

      no evictions here

      farmers solid

breadlines eat like ever-lengthening worms

into the guts of the cities.

My brain is slow

and slowly I am learning

that this is wrong

       and I must set it right.

Don't expect much longer

that I will be held back

       by words and laws that are not mine.

I know now

that more than words are barriers

       cops, machine guns, clubs,

       courts, armies, tortures,

       and priests and tear gas, lynchings ...

This is the fifth year

I have looked in America's face:

       how goes it

       brother

shifting, silent men in breadlines?

       yes we've demonstrated

       stopped evictions

       we gotta do more

factory workers stretched and wracked with

conveyor belts and speed-up.

Many are they, strong and angry.

Storm

is damned behind the clouds

that are their eyes;

sullen as thunderheads,

       banked against the night.

It can't be held back much longer.

Your flimsy words and futile weapons

       will be crushed, turned back against

        you

by the tempest of steel sickles,

by red thundering hammers of millions up-

        raised.

           

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر