مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

از نامه های یک کارگر تحت تعقیب: نامه ی دوم

نوشتۀ: فرهاد روشن

هر اعتصاب یک سفر است، کارگری که اعتصاب کرده است یک مسافر است، از یک مسافر نباید پرسید کجا هستی، از یک مسافر باید پرسید به کجا می روی؟

از یک مسافر به مسافری دیگر و برای رفیق در سفری که اولین درسش را از اولین اعتصاب شکست خورده اش گرفت.

 

[با چراغی در دست،

از من انتظار خیالپردازی نداشته باش،

من تنها آنچه را دیده ام برایت تعریف می کنم،

آیا این می تواند شعر باشد؟

آیا این می تواند شعر شود؟

و آیا یک سفر تا چه اندازه به شعر شبیه است؟]

از جای بسیار دوری برایت می نویسم،

آنچنانکه تو هم از راه بسیار دوری

خواهی خواند،

مثل این است که در محاصره ی صخره ها فریاد بزنی،

مثل این است که ابرها در نقطه ی بسیار دوری باشند

و ما اینجا انتظار باران را بکشیم.

از جای بسیار دوری،

بسیار دور

شاید از یک جنگل تاریک که من مدام فکر می کنم

بیشتر از آنچه باید شبیه توست،

راستی تو جنگلی نه؟

[ترحم ات برای درخت ها برای همین است؟]

...

دانلود متن کامل (PDF)

فرهاد روشن، مهر ماه 1399

 

 

 

 

نامه ی دوم:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
  حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
  همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب