نظر خوانندگان

امین خ عزیز. با درود و عرض معذرت از اینکه دیر پاسخ می دهم...
کامران، اشتباه می کنید. آن بخش از سخنرانی بهمن شفیق که ب...
ممنون از توضیحات شما ولی من باز هم متوجه نشدم.مگر هر کسی...
وحید صمدی من فرق دو موضوعی که شما مطرح کردی را می فهمم. ک...
کامران، معلوم است که کارمندان رده پایین سپاه و بسیج و پ...
وحید صمدی نوشتی: ( پس حتما کارمندان رده پایین ارتش و قوه ...
امین خ عزیز با سپاس برای پرداختن به این موضوع بحث مفصلی ...
با درود و تشکر بحث تمایز بین کار ساده و مرکب و یا تمایز ک...
بهمن ت. نخست اینکه پارت نیست و بخش است. کامنت نیست و نظر ...
آقای کامران، مغلطه نکنید. خود شما چند ساعت قبل از آن حیا...
اول از همه لعنت بر پدر و مادر هر کس با موسوی متحد شد. دوم ...
کامران، شرم برای چه؟ شما از موضعی دیگر به جهان نگاه می ک...
رائفی پور سلبریتی اسلامی است که برای جذب فالوئر از بچه ...
بهمن شفیق. ضیق وقت را می فهمم و بحث را ادامه نمیدهم. قدم ...
ادامه از کامنت قبل ... یک بار دیگر برگردیم به بحث نقش تدا...
بهمن ت، ممنون از توضیحات نسبتا مفصل شما. ادامه بحث به هی...
اول، مرسی از رفقای تدارک برای این گفتار چهار قسمتی. و تش...
کامنت 3 و در آخر. در توضیح این که چه طور آمدنیوز که قبلا ض...
کامنت 2 دارم شاخ در می آورم، شما سپاهی و بسیجی "عضو" یا "ا...
بهمن شفیق عزیز. من تا به حال وارد بحث های دو طرفه یا چند ...

مقالات

کتاب

چهارشنبه, 07 آذر 1397 17:05

یک مشاهده: مارکس، انترناسیونال اول و آموزش رایگان

نوشتۀ: سعید عطاپور
Rate this item
(0 votes)

تنها آموزش همه جانبه و یکسان برای همه، میتواند تمام آحاد جامعه را برای بدست گرفتن کل امور مربوط به تولید و هدایت جامعه آماده سازد.

بند یک – آموزش برابر و همه جانبه برای همه

تنها آموزش همه جانبه و یکسان برای همه، میتواند تمام آحاد جامعه را برای بدست گرفتن کل امور مربوط به تولید و هدایت جامعه آماده سازد.

فهم ما از آموزش در برگیرندۀ سه موضوع اصلی است:

اولا : آموزش معنوی.

ثانیا: آموزش جسمی، مثل آموزشی که در مدارس ورزشی و نظامی تعلیم داده میشوند.

ثالثا: آموزش فنی و حرفه ای، که اصول پایه ای تمامی پروسه های تولید را در برگرفته، و همزمان کودکان و جوانان را در کاربرد عملی این اصول و نیز کارکردن با ابزارهای اولیه و پایه ای تمام رشته های کاری را بیاموزد.

تقسیم کارگران جوان بایستی در مدارج تکمیلی و در مطابقت با پیشرفت آنها در امور معنوی، ورزشی و فنی با سطح آموزش آنها  صورت گیرد. هزینه های مدارس فنی بایستی بخشا از طریق فروش محصولات تولیدی این دانش آموزان صورت گیرد.

ترکیب کار مولد پرداخت شده، آموزش معنوی، فعالیت جسمی و آموزش فنی طبقۀ کارگر را در سطحی به مراتب بالاتر از آریستوکراتها و بورژوازی قرار می دهد.

کارل مارکس، بخشهائی از پیشنهاداتی برای برنامۀ انترناسیونال کارگری

بخشهائی از بیانیه کارگران، کمونیستها و جنبشهای مطالباتی جاری

آذر 1395 – دسامبر 2016 

تدارک کمونیستی

... آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی

سلطۀ سرمایه بر کار از این رو تداوم نمی یابد که سرمایه آن را اعمال می کند، بلکه از این روست که طبقۀ سرمایه دار و دولت آن این سلطه را به طور مداوم بازتولید می کنند. سرمایه به خودی خود کار مرده است و کار مرده خود قادر به هیچ چیز نیست. این طبقۀ سرمایه دار است که به مثابه تجسم سرمایه، تداوم سلطۀ کار مرده بر کار زنده را تأمین و تضمین می کند. در این تداوم، تسلط بر کلیدی ترین امور حیات اجتماعی و برخورداری از تخصص و آموزش بالاتر امری حیاتی است.

نظام آموزشی در تمام جوامع سرمایه داری در جهت تأمین منافع سرمایه سازماندهی شده است. این نظام در کنار قوانین حقوقی وراثت و مالکیت، در حکم ضامنی برای استمرار سلطۀ طبقۀ سرمایه دار بر طبقۀ کارگر عمل می کند. کارکرد پایه ای نظام آموزشی تأمین نیروی کار لازم برای روند انباشت سرمایه به گونه ای است که اساس تقسیم کار اجتماعی دست نخورده باقی بماند. فرزند کارگر فقط باید تا حدی از آموزش برخوردار باشد که بتواند به کارگر خوبی بدل شود و فرزند سرمایه دار باید بتواند مهارتهای لازم را برای مشاغل رهبری تولید و جامعه فرا گیرد. این گرایش عمومی و اساس نظام آموزشی است که در همه جای جهان با تفاوتهائی جاری است. آنجا که مبارزات طبقه کارگر به دستاوردهائی در این زمینه منجر شده است، این کارکرد با کمی تعدیل جاری است و آنجا که در این زمینه مبارزه ای مؤثر صورت نگرفته است، تقسیم کار اجتماعی از همان تحجری برخوردار است که نظام های کاستی برخوردار بودند. ایران نیز یکی از این کشورهاست.

در حالی که میلیونها کودک طبقات محروم و کم درآمد جامعه یا به کلی از امکان تحصیل برخوردار نیستند و یا در بدترین شرایط به تحصیل اشتغال دارند، فرزندان طبقۀ حاکمه و نخبگان جامعه از بهترین امکانات تحصیلی بهره می برند. کودکان کارگران و زحمتکشان در مدارسی مشغول به تحصیلند که نه تنها از کادر آموزشی مناسب و کافی برخوردار نیستند، بلکه حتی گاه از کمترین امکانات از قبیل کلاس های گرم در زمستان نیز محرومند. در مقابل آنچه با فریبکاری به عنوان مدارس غیر انتفاعی معرفی می شود، به نسبت مبالغی که والدین کودکان صرف می کنند، از آخرین دستاوردهای تربیتی همراه با بهترین امکانات رفاهی برخوردارند. مسیری که از مهد کودک و سال اول دبستان آغاز می شود و تا پایان تحصیلات، کودکان سرمایه داران و کارگران را در دو اردوی کاملا جدا از هم و در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

در این نظام آموزشی مبتنی بر رقابت است که کودکان از همان نخستین روزهای تحصیل به عنوان افرادی در حال رقابت با کودکان دیگر آموزش می بینند. رقابت بیرحمانه ای که در فیلتر کردن کودکان بر اساس نمرات کسب شده، آرایش سلسله مراتب اجتماعی در تقسیم کار بعدی را رقم می زند. سرنوشت کودک خانوادۀ کارگری در این نظام از پیش تعیین شده است. به همان گونه که کودکان صاحبان امتیاز در جامعه، در تحصیل و آموزش نیز از امتیازات لازم برای ترقی اجتماعی برخوردارند.

تعجبی نیست که حتی کودکان کم استعداد طبقۀ حاکمه نیز سر از بهترین دانشگاهها در می آورند و از میان انبوه کودکان کارگران و زحمتکشان تنها اقلیتی بسیار ناچیز به سعادت برخورداری از امکانات پیشرفت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

برهم زدن این نظام آموزشی و برقراری نظامی که به جای برابری حقوقی کودکان در برخورداری از تحصیل، برابری واقعی آنان در بهره برداری از امکانات آموزشی را امکان پذیر کند، از ضروری ترین اقدامات اجتماعی برای ایجاد بهبود واقعی در زندگی طبقۀ کارگر و عموم زحمتکشان است. چنین اصلاحاتی قطعا اصلاحاتی خواهند بود همه جانبه.

امکان برابر برای فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعه از یک سو و فرزندان طبقۀ حاکمه و صاحبان امتیازات از سوی دیگر، مستلزم تأمین بسیاری از نیازمندیهای پایه ای مورد نیاز کودکان و نوجوانان در تمام دوران تحصیل خواهد بود: از تغذیه رایگان در مدارس تا در اختیار گذاشتن پوشاک واحد و نوشت افزار و کتاب و ابزارهای مدیائی و کادر آموزشی مورد نیاز. اینها حق کودکان نیستند. برخورداری کلیه کودکان از امکانات و استانداردهای آموزشی کاملا برابر را نباید در چهارچوب حق بورژوائی مطالبه نمود که با هر افت و خیز مبارزه طبقاتی می توانند پس گرفته شوند. تأمین این امکانات وظیفۀ دولت است. جامعه ای که نتواند این نیازها را تأمین کند، تیشه بر ریشه مشروعیت خویش می زند.

اما تمام اینها در گرو انجام پیش شرطی است که بدون تحقق آن هیچکدام از اهداف فوق متحقق نخواهند شد و حتی در صورت تحقق نیز از دستیابی به هدف اصلی، یعنی امکانات برابر آموزشی برای کلیه کودکان و نوجوانان، باز خواهند ماند. اقدامی که می تواند و باید پیش از همه اقدامات دیگر انجام گیرد - و انجام آن مستلزم هیچ هزینه ای هم نیست-، ممنوعیت کامل مدارس و آموزشگاههای خصوصی [غیر انتفاعی!] در سطوح ابتدائی و متوسطه است. تنها در این صورت است که می توان استانداردهای واحدی را بر تمام مدارس حاکم نمود. تنها در این صورت است که گامهای دیگر نیز قرین به موفقیت در این زمینه خواهند بود. مادام که مدارس و آموزشگاههای خصوصی پا برجا باقی بمانند، سخنی از پر کردن شکاف بین فرزندان محرومین و صاحبان امتیاز در جامعه نمی تواند در میان باشد

تهیه و تنظیم: سعید عطاپور

Read 478 times

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر