نظر خوانندگان

به حمید مسئله ای که در این جا مد نظر است چگونگی به بن بست...
عجب رفیق های بی وفا و بی فرهنگی! ابتذال پست مدرنیستی مثل...
رفیق سعید عزیز بخاطر زحمت ارزنده‌ای که کشیده‌اید و ای...
با سلام با تشکر از سایت تدارک که سوای اخبار روزمره، خوا...
با سلام به شما جناب خانم ویا آقای کوژین حرف مشخص نسبت به...
سلام رفیق امین خ فرشگرد نام یک گروه لیبرال _ سلطنت طلب ه...
رفیق امین با سلام در مورد سؤال اولتان: پروژه نرمالیزاسی...
سلام علی آقا الان مثلا چی گفتی تو این کامنتت. مثلا خیلی ...
با عرض سلام و درود خدمت جناب وحید صمدی ، بسیار درست به ع...
ضمن تشکر و قدردانی...چند سوال: 1-«در انتهای دوران احمدی ن...

یادداشتها

فَرَشگَرد نامه (3)

هنگامي كه به روزگار پيري يا فرسودگي يا فرتوتي رسيد، مزداپرستان بايد مردي توانا و زورمند و چيره دست را فرمان دهند تا بر سر كوه، پوست از تن وي بركشد و سر از تن او برگيرد.

فَرَشگَرد بازگشت به جهان پاک پیش از سلطۀ اهریمن است. فَرَشگَرد ارتجاع سرخ را ویرانگر می داند. ارتجاعی که در آرزوی دستیابی به جهانی است که "در آن تکامل آزادنۀ فرد پیش شرط تکامل جامعه است". بر هر آریائی نیک نهادی است که جهان پاک فَرَشگَرد را بشناسد و بشناساند. باشد تا مردمان ایران زمین کهن رستاخیز تازه خویش را به پایکوبی بنشینند.

راه فَرَشگَرد از مسیر سیتز با دیوان است. وندیداد خود ستیز با دیوان است.

دیو چو بیرون رود فرشته درآید!!

لاکن این که بسیار آشناست. این همان چیزی نیست که چهار دهه پیش روح الله اهریمن می گفت؟ بر فَرَشگَردیان است که این راز بگشایند تا راه برای "پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک" باز شود و نیکی یکسره جهان را فرا گیرد و همگنان بخشوده و آمرزیده گردند چونان همانی که به تنهائی مرده ای به دخمه برد.

 

وندیداد، فرگرد سوم

بخش سوم

14

هيچ يك از مردمان نبايد خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد. هرگاه كسي خود به تنهايي مرده اي را به دخمه برد، “نسو” بر او مي تازد تا او را از راه بيني و چشم و زبان و آرواره ها و اندام نرينگي يا مادينگي و پشت مرده آلوده كند و به پليدي بيالايد.

اين “دروج”، اين “نسو” بر او فرو افتد و او را تا بن ناخن ها بيالايد و او از آن پس، همواره ناپاك ماند.

15

اي دادار جهان استومند ! اي اشون !

كجاست جاي كسي كه خود به تنهايي، مرده اي را به دخمه برد ؟

اهوره مزدا پاسخ داد :

جاي چنين كسي، بي آب و گياه ترين و تهي ترين و خشك ترين جاي اين زمين است كه رمه ها و گله ها كمتر از آن بگذرند؛ كه آتش - پسر اهوره مزدا - در آن كمتر برافروخته شود؛ كه دسته هاي برسم ويژه ي آيين كمتر بدان جا برده شود؛ كه مردم اشون كمتر از آن جا بگذرند.

16

اي دادار جهان استومند ! اي اشون !

چه اندازه دور از آتش ؟

چه اندازه دور از آب ؟

چه اندازه دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين ؟

چه اندازه دور از مردم اشون ؟

17

اهوره مزدا پاسخ داد :

سي گام دور از آتش.

سي گام دور از آب.

سي گام دور از دسته هاي برسم ويژه ي آيين.

سه گام دور از مردم اشون.

18

مزداپرستان بايد گرداگرد آن جا چينه اي برآورند و در درون آن، او را خوراك و جامه دهند : ناگوارترين خوراك و فرسوده ترين جامه؛ خوراكي ناچيز و تن پوشي اندك مايه.

19

آنگاه او را در آن جا رها كنند كه بزيد تا به روزگار پيري يا فرسودگي يا فرتوتي برسد.

20

هنگامي كه به روزگار پيري يا فرسودگي يا فرتوتي رسيد، مزداپرستان بايد مردي توانا و زورمند و چيره دست را فرمان دهند تا بر سر كوه، پوست از تن وي بركشد و سر از تن او برگيرد. آنگاه مردار او را نزد آزمندترين آفريدگان مردارخوار اهوره مزدا، نزد غرابان آزمند بيفگنند و اين سخنان را برخوانند :

21

مردي كه در اين جاست، از همه ي انديشه ها و گفتارها و كردارهاي اهريمني خويش پشيمان شده است. اگر كردار اهريمني ديگري از او سرزده باشد، در آيين “پَتِتِ" ويژه ي او بخشوده شده است؛ اما اگر هيچ كردار اهريمني ديگري از او سر نزده باشد، بدين پشيماني خويش، جاودانه بخشوده و آمرزيده است.

 

گردآوری: ارتجاع سرخ

رام روز مهر ماه سال 2577 شاهنشاهی

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر