نظر خوانندگان

زیبا بود و صحیح با تشکر
رفیق فرهاد عزیز نقل قولتان را از لنین یادداشت برداشتم. ...
به داریوش توضیح شما درباره دورپیمایی سرمایه آموزنده اس...
در ادامه‌ی نقد فرهاد و در تکمیل آن تا جایی که به مارکس ...
مطلب سایت شما درباره ماهیت امپریالیستی و آمریکاپرستان...
تئودور عزیز، یا سلام متقابل. خیلی کوتاه و تلگرافی در مو...
با سلام. کار جالبی بود. البته به دلیل موجز و مختصر بودن م...
تقی عزیز، با سلام. ممنون از دقت شما و سؤالاتی که طرح کرد...
سلام و وقت بخیر. در مورد بخش های پایانی نوشته تان به نظر...
آقای برزو کریمی، خیلی بهتر است، شما نظر خودتان را در مو...
این دیگ نقد نیست فرید ناتوانیس ،در ضمن م با حککا ارتباط
نوید پایور علیه فقدان
به توحید و امثالهم بعد از این که توانستید حرف دلتان را ب...
توحید علیه فقدان
سلام به همگی تحریف؟؟! خیلی باحالید! خیلی خیلی باحالید. م...
کوژین علیه فقدان
با سلام 1- حرفهای بیژن را بسیار درست میدانم. از او تقاضا ...

مقالات

فَرَشگَرد نامه (2)

هرمزد، هنگامی که زن را آفرید گفت که " تو را نیز آفریدم (در حالی که) تو را سردۀ پتیاره از جَهی است.

فَرَشگَرد بازگشت به جهان پاک پیش از سلطۀ اهریمن است. فَرَشگَرد ارتجاع سرخ را ویرانگر می داند. ارتجاعی که در آرزوی دستیابی به جهانی است که "در آن تکامل آزادنۀ فرد پیش شرط تکامل جامعه است".

فَرَشگَرد رستاخیز اندیشه سیاسی ایرانشهری در جهان مدرن است و در انطباق با مقتضیات امروز سیاست. فَرَشگَرد تازی ستیز است اما دست خدوم خادم الحرمین را در تقویت اندیشه ایرانشهری رد نمی کند. بر هر آریائی نیک نهادی است که جهان پاک فَرَشگَرد را بشناسد و بشناساند. باشد تا مردمان ایران زمین کهن رستاخیز تازه خویش را به پایکوبی بنشینند.

بندهش، بخش نهم، دربارۀ آن آفرینش ها

دربارۀ چگونگی زنان

هرمزد، هنگامی که زن را آفرید گفت که " تو را نیز آفریدم (در حالی که) تو را سردۀ* پتیاره از جَهی** است. تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که جفتگیری تو را چنان پسند افتد که به دهان مزۀ شیرین ترین خوش ها؛ (و) از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده شود؛ (با وجود این) مرا نیز که هرمزدم، بیازاری. اما اگر مخلوقکی را می یافتم که مرد را از او کُنم، آنگاه هرگز تو را نمی آفریدم، که تو را آن سردۀ پتیاره از جَهی است. اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند، بر بلندی کوهها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مردِ پرهیزگار از او باشد جز زن (که) از (سردۀ) جَهیِ پتیاره است.

وندیداد، فرگرد چهارم

بخش دوم

(الف)

2

اي دادار جهان استومند ! اي اهوره مزدا ! اي اشون !

شمار پيمان هاي تو چند است ؟

اهوره مزدا پاسخ داد :

شمار پيمان هاي من شش است :

نخست ”گفتار - پيمان“.

دوم ”دست - پيمان“.

سوم ”گوسفند - پيمان“.

چهارم ”گاو - پيمان“.

پنجم ”مردم - پيمان“.

ششم ”كشتزار - پيمان“؛ كشتزاري در زميني خوب، كشتزاري آباد و بارآور. ...

(ث)

44

هرگاه دو تن - خواه همدين، خواه بردار، خواه دوست - با يكديگر پيماني ببندند تا يكي كالايي را از ديگري بگيرد يا زني[1] از خاندان او را به همسري برگزيند يا دانشي را از وي بياموزد، آن كس كه كالايي را خواستار است بايد آن را بدو بدهند؛ آن كس كه زني را به همسري برگزيده است بايد همسرش را بدو بسپارند تا با او زناشويي كند و آن كس كه خواستار دانش ديني است بايد مَنثَره ي وَرجاوند را بدو بياموزند.

گردآوری: ارتجاع سرخ

19 مهر ماه سال 2577 شاهنشاهی

 

[1] تفسیر ابراهیم پورداوود، مترجم وندیداد:

زن نيز مانند گله ي گاو يا كشتزار موضوع پيمان واقع مي شود و پيمان درباره ي وي در شمار پنجمين گونه ي پيمان هاست و ارزش آن پيمان بيش از پيمان بر سر گله ي گاو و كمتر از پيمان بر سر كشتزار است.

تفسیر ارتجاع سرخ:

پنجمین پیمان همان "مردم-پیمان" است که در حقیقت روال معامله زنان را مشخص می کند.

 

* سرده: جنس، نوع (لغتنامه دهخدا)

** جَهی: ویرانگر (لغتنامه دهخدا)

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر