نظر خوانندگان

رفیق مسعود نکته شماره 2 در کامنت شما در پاسخ به رازا هر چ...
به رازا این جمله شما: اصرار رفقاي تداركچي در ريختن همه پ...
به فرهاد اقا فرهاد بايد خدمتتون عرض كنم كه مليجك هم ملي...
رازا جان، دلبندم، وقتی شما می‌گویید دمکراسی و منظورتا...
به امیر، شما در مورد ترکیب اعضا و هوادران جریان احمدی ن...
کودتای گوایدا از خیلی جهات مانند شبهه کودتای سبز رفسنج...
با تشکر از شما، کار بسیار خوبی کردید که این مقاله ارزشم...
به رازا: تسلیت را به کسی باید گفت که به دروغ متوسل می شود...
واقعاحيف از ان همه تلاش و كوششي كه شما رفقا در معرفي جري...
زیبا بود و صحیح با تشکر
رفیق فرهاد عزیز نقل قولتان را از لنین یادداشت برداشتم. ...
به داریوش توضیح شما درباره دورپیمایی سرمایه آموزنده اس...
در ادامه‌ی نقد فرهاد و در تکمیل آن تا جایی که به مارکس ...
مطلب سایت شما درباره ماهیت امپریالیستی و آمریکاپرستان...

مقالات

کتاب

سندی از جنایات سوسیالیسم در شوروی

خدا را شکر که دمکراسی بازار آزادی پیروز شد، دیوار برلین فروریخت و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و بشریت  نه تنها دیگر شاهد چنین جنایاتی بر علیه افراد سخت کوشی از قبیل مهندس کورتلف نیست، بلکه آنانی را مجازات می کند که دست به چنان جنایتهائی می زدند.

در پرتال آلمانی زبان "پیک روسیه" مطلب کوتاهی درج شده است تحت عنوان "یک جنایت از استالین". پرتال مزبور این "جنایت" را به استالین نسبت داده است. به نظر من ریشۀ این جنایت را نه در استالین، بلکه در انقلاب اکتبر باید جست. این بقایای آن انقلاب بود که در زندگی روزمرۀ مردم اتحاد جماهیر شوروی به وقوع چنین "جنایاتی" منجر می شد.

جنایت مزبور بر علیه مهندس سخت کوشی به نام کورتلف صورت گرفت. اسمی ناشناخته از دنیای کار در شوروی که به یمن ادبیات روشنگرانه نویسندگانی از قبیل ایزاک دویچر با نام استاخانوف و استاخانوفیسم تداعی می شود. خدا را شکر که دمکراسی بازار آزادی پیروز شد، دیوار برلین فروریخت و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و بشریت  نه تنها دیگر شاهد چنین جنایاتی بر علیه افراد سخت کوشی از قبیل مهندس کورتلف نیست، بلکه آنانی را مجازات می کند که دست به چنان جنایتهائی می زدند.

"برگزیده ای از یک روزنامه در دوران شوروی استالین (تصویر)

درباره استفاده از روزهای استراحت توسط رفیق کمونیست مهندس کورتلف

مصوبۀ دفتر کمیته شهر حزب کمونیست اتحاد شوروی از 15 ژانویه 1935

دفتر کمیته شهری اعلام می کند که رفیق کورتلف، نایب رئیس بخش مهندسی معدن ووروشیلوف به طور سیستماتیکی از روزهای استراحت خود استفاده نمی کند. به این ترتیب او مقررات رسمی روز استراحت را نقض می کند و همچنین این فرصت را اط خود سلب می کند که مجله های روز تکنیکی و روزنامه های عمومی را مطالعه کند و به این وسیله سطح دانش خود را ارتقاء دهد. علاوه بر آن خانوادۀ رفیق کوتلف نیز از اقامت دائمی او در معدن و استفاده نکردن از روزهای استراحت متأثر می شود.

دفتر در این باره تصویب می کند:

1-      به رفیق کورتلف به علت رفتار نادرست وی اخطار دهد و به او توصیه کند که به طور منظم از روزهای استراحت خود استفاده کند.

2-      با ملاحظۀ این واقعیت که نمونۀ چنین رفتار نادرستی در معادن و به طور عمومی در کل ناحیه خصلتی همگانی دارد، مدیران معادن رفقا اوسانیکوف، کوراگین و جودکین موظف می شوند مهندسان معادن را وادار کنند که از روزهای استراحت خود استفاده نمایند و همچنین اشخاصی را که به این ترتیب مقررات را نقض می کنند مورد مؤاخذه قرار دهند."

 

 

https://www.rusfunker.com/2018/05/graueltat-des-stalinismus.html

 

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر