نظر خوانندگان

سلام، ممنونم از دقت نظر شما و پیشنهاد جالبی که مطرح کرد...
رفقای عزیز ! در ترجمه ؛ پیشنهاد می شود به جای : « تا همان ...
امین خ عزیز. با درود و عرض معذرت از اینکه دیر پاسخ می دهم...
کامران، اشتباه می کنید. آن بخش از سخنرانی بهمن شفیق که ب...
ممنون از توضیحات شما ولی من باز هم متوجه نشدم.مگر هر کسی...
وحید صمدی من فرق دو موضوعی که شما مطرح کردی را می فهمم. ک...
کامران، معلوم است که کارمندان رده پایین سپاه و بسیج و پ...
وحید صمدی نوشتی: ( پس حتما کارمندان رده پایین ارتش و قوه ...
امین خ عزیز با سپاس برای پرداختن به این موضوع بحث مفصلی ...
با درود و تشکر بحث تمایز بین کار ساده و مرکب و یا تمایز ک...
بهمن ت. نخست اینکه پارت نیست و بخش است. کامنت نیست و نظر ...
آقای کامران، مغلطه نکنید. خود شما چند ساعت قبل از آن حیا...
اول از همه لعنت بر پدر و مادر هر کس با موسوی متحد شد. دوم ...
کامران، شرم برای چه؟ شما از موضعی دیگر به جهان نگاه می ک...
رائفی پور سلبریتی اسلامی است که برای جذب فالوئر از بچه ...
بهمن شفیق. ضیق وقت را می فهمم و بحث را ادامه نمیدهم. قدم ...
ادامه از کامنت قبل ... یک بار دیگر برگردیم به بحث نقش تدا...
بهمن ت، ممنون از توضیحات نسبتا مفصل شما. ادامه بحث به هی...
اول، مرسی از رفقای تدارک برای این گفتار چهار قسمتی. و تش...
کامنت 3 و در آخر. در توضیح این که چه طور آمدنیوز که قبلا ض...

مقالات

کتاب

این نابسامانی اجتماعی محصول آن الگوئی از انباشت سرمایه است که موفق شده ارزش نیروی کار را به زیر ارزش واقعی آن براند!  این نابسامانی اجتماعی محصول سرمایه داری است که توانسته است قدرت طبقۀ کارگر را در هم بشکند!  راندن بهای نیروی کار به زیر ارزش واقعی آن از کلیدی ترین مقاهیم برای درک کلیۀ تحولات اجتماعی در نظام سرمایه داری است! 

کشورهای فقیر آنهائی هستند که وضع مردم در آنجا خوب است و کشورهای ثروتمند آنهائی که معمولا مردم در آنجا فقیرند - کارل مارکس

اگر در جامعه پیشا سرمایه داری بیمار در راه طولانی رسیدن به پزشک جان می داد، اکنون مرگ پشت در بیمارستانها به کابوسی برای توده های کارگر و زحمتکش بدل شده است.

بنا به گزارش مؤسسه نظر سنجی گالوپ تنها ده درصد از کارگران آمریکا در اتحادیه های این کشور متشکلند. نکته جالب توجه این است که نسبت تشکل کارگران با درآمد بیشتر بالاتر از  این نسبت در میان کارگران کم درآمد است. 

در چنین نظام آموزشی که مبتنی بر رقابت است، تعجبی نیست که حتی کودکان کم استعداد طبقه ی حاکم نیز سر از بهترین دانشگاهها در می آوردند و از میان انبوه کودکان کارگران و زحمتکشان تنها اقلیتی بسیار ناچیز از سعادت برخورداری از امکانات پیشرفت اجتماعی برخوردار خواهند شد.
 

29 ژوئیه پنجمین سالگرد تشکیل گردان شبح تحت فرماندهی آلکسی موزگووی بود. 

صبا ابو عرار، 14 ماهه، غزه، فلسطین

ونزوئلای دیگر، ونزوئلای میلشیای توده ای، ونزوئلای زنان و مردان مسلح. گزارشی میدانی، قسمت دوم.

دوم مه سالگرد کشتار مردم ادسا در ساختمان اتحادیه کارگری این شهر است. کشتاری در امتداد کشتارهای جنبش رژیم چنجی "میدان" در اوکراین. 

گزارشی میدانی از ونزوئلای در حال رزم

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر