نظر خوانندگان

در تأیید وحید صمدی اولا" اگر حملۀ موشکی الکی بوده و با ه...
با سلام به رفقای عزیز تدارک کامنت آقا یا خانم sharifi دقیق...
رفیق عزیز علی، در تکمیل نکات طرح شده در پاسخ بهمن شفیق. ...
رفیق عزیز علی، با نظرتان درباره اعتراضات مربوط به سقوط ...
رفقا درباره‌ی اعتراضات این دو سه روزه در ایران نظرتان ...
امید، چرا اصرار دارید درباره عدم امکان جنگی حرف بزنید ...
وحید صمدی، شما در ابتدا آسمان و ریسمان را به هم می بافید...
محور سرخوش از مقاومت در برابر دست درازی های استکبار و ب...
امید، شما در تحلیل قبلی اتان رسما امکان رویارویی مستقی...
(رفیق/ رفقای مسئول سایت تدارک سلام و خسته نباشید. چندین ...
در جواب امید: عین الاسد/ / عجب تحلیلی! واقعا که کلی بهره ب...
به نظر من کشتن قاسم سلیمانی، نه آغاز جنگ بلکه نقطه ای بر...
لاما، از راهنمائی های گرانقدرتان متشکرم. هم کلی از تاری...
«حشد بنا بر تمام شواهد از توان آنچنان بسیج توده ای برخو...
سلام پاسخِ دولتِ آلمان برای تسکینِ خاطرِ افکارِ عمومی ...
آرمان گرامی، کلیت بحث شما در مورد مبارزه ضد استبدادی در...
با سلام و سپاس از پاسخ شما. علاقه زیادی به بحث و جدل در ب...
آرمان گرامی، چند نکته دررابطه با موضوعاتی که طرح کرده ا...
نویسندگان گرامی درست میگویید که که کمونیسم فرجام ضرور...
رفیق تقی سلام مخاطرات و سنگینی کار و تردیدهایی که دربا...

مقالات

کتاب

گزارشی میدانی از یک کمون در ونزوئلا که برای استقلال غذائی میجنگد

نوشتۀ: تحریریه سایت

 در طول تمام این مدت که مراحل مختلف تولید بما نشان داده میشد، ما میتوانستیم بروشنی و وضوح کامل احساس کنیم، که این کموناردها به ضرورت عاجل تامین مواد خوراکی و استقلال غذائی کشور خود واقف میباشند. آنها میخواهند در این جنگ اقتصادی، که آمریکا بر علیه ونزوئلا براه انداخته است، زنده بیرون بیایند.

  

اعضای کمون در حال کار در مزرعۀ اشتراکی در منطقۀ مریدا-تامارا پیرسون

 

ما از یک موسسۀ محلی تولید مواد غذائی بازدید کردیم که بنام فابریچیو آوجِدا، یکی از شهدای بیشمارانقلاب در قرن قبل، نام گذاری شده است. این موسسه پروژه مشترکی است از چهار بخشداری در منطقۀ کاتیا، که جمعیتی معادل 150.000 نفر را در برمیگیرد. این موسسه بر فراز تپه ای در غرب کاراکاس قرار دارد و از تمام جهات با سراشیبی های تندی محاصره شده است.

ما بوسیلۀ رهبران محلی و نگهبانان مسلح مورد استقبال قرار گرفتیم که حفاظت از منطقه را در مقابل خرابکاری و سابوتاژ اپوزیسیون دست راستی و سایر اراذل اوباش بر عهده دارند. کمپینهای خرابکاری بمنظور ایجاد بی ثباتی اقتصادی، که منجر به ویرانی واحدهای تولیدی چاویستا شده و زیربنای شبکۀ برق رسانی را هدف قرار داده اند، موجب نگرانی شدید اهالی شده اند.

همراهان ما بما گفتند، که انها در این محلات منجمله در حال پرورش خوک و مرغداری میباشند و در آینده نیز قصد توسعۀ پروش طیوری با پرنده ای کبک مانند بنام کورونِرس را دارند. اما امروز ما فقط از بخش پرورش خرگوش بازدید کردیم.

یک نفر از ساکنین یکی از محلات عضو این کمون داستان خود را تعریف کرد؛ وی کارمند اداره ای در محلۀ خود بوده و این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده و دولت به وی دوره ای مرخصی با حفظ حقوق و تمام مزایای قبلی خود داده است تا این پروژه را متحقق کند.

او ما را بسوی قفسهای نگه داری خرگوشهای سیاه- سفید برد، نسلهای بعدی پرورش یافتۀ این خرگوشها گوشت بسیار لذیذ، مرغوب و کم چربی را برای کاراکاس تأمین خواهند کرد. خوراک این خرگوشها ترکیبی از علف و گیاهی از خانوادۀ آمارانت است. از آن گذشته این خرگوشها ترکیبی از آرد ذرت و پوستۀ سابیده شدۀ تخم مرغ و مقداری بسیار کمی سمنت ساختمانی مواد غذائی تقویتی دریافت میکنند. ورودی بسیار کم سمنت و پوست تخم مرغ برای جبران کلسیم مورد نیاز در خوراک خرگوشها در زمان رشد میباشد (بخاطر تحریم تهیۀ کلسیم صنعتی برای کشاورزان ممکن نیست – م) . از آن گذشته راهنمای ما راهکارهای گوناگونی برای مقابله با درمان بیماریها، تولید مثل وتامین سلامت این حیوانات را بما نشان میدهد.

همزمان آنها صندوقهای مجزائی برای خرگوشهای مادر ساخته اند، که در این قفسها خرگوشهای مادر میتوانند نوزادان تازه بدنیا آمده را بدور از استرس جمعی شیردهی کنند. با بالارفتن جمعیت خرگوشها به اندازۀ کافی و پس از رشد این خرگوشهای کوچک در دوره ای یک ساله و رشدشان تا حد قابل قبول مناسب برای سلاخی، تولید کنندگان به دولت برای تهیه و خرید وسائل حمل و نقل و سردخانه جهت جلوگیری از فاسد شدن گوشت خبر میدهند، تا با تهیۀ این امکانات، مواد غذائی بدست مصرف کنندگان برسد.  

در طول تمام این مدت که مراحل مختلف تولید بما نشان داده میشد، ما میتوانستیم بروشنی و وضوح کامل احساس کنیم، که این کموناردها به ضرورت عاجل تامین مواد خوراکی و استقلال غذائی کشور خود واقف میباشند. آنها میخواهند در این جنگ اقتصادی، که آمریکا بر علیه ونزوئلا براه انداخته است، زنده بیرون بیایند. من در دفترچۀ یادداشتم روح و جوهر تلاش این کموناردها را با این کلمات ثبت کرده ام: " ما میخواهیم در صلح زندگی کنیم، امّا ما آماده ایم جان خود را در راه دفاع از کشور خود فدا کنیم." بین تمام این افراد یک روحیۀ مشترک حاکم است، مبنی بروقوف براین حقیقت، که استقلال غذائی یکی از شاه کلیدهای اصلی برای رسیدن به استقلال سیاسی کشور است.

بعد از آن ما به یکی از کشتزارهای وسیع تره بار و سبزیجات، که بتازگی برای کشت محصولات در فصل آتی آماده شده بود، رفتیم. وقتی که ما به این منطقه رسیدیم، صدای یکنواخت و بلندی، همانند یک ماشین صنعتی، توجۀ ما را جلب کرد. بما گفته شد، این صدا متعلق به نوعی حشره (احتمالا نوعی جیرجیرک- م)  است، که در ابتدای فصل بارانهای موسمی آنرا تولید میکنند.  اما بمجرد شروع باران، صدای آنان نیز خاموش میشود.

صندوقهای رو زمینی سبزیخانه نیز آماده شده بودند. کار کودرسانی و کاشت تخم نهال در این صندوقها در منازل اهالی نیز به پایان رسیده بود. در اینجا سبزیجات متنوعی کاشت میشوند، بخصوص آندسته از محصولاتی که در باغهای ما در شمال قارۀ آمریکا تولید میشوند. کشت گوجه بزرگترین سهمیه را بخود اختصاص میدهد. آخرین برداشت آنها بالای 16 تن بوده است. گوجه در ساختاری که ظاهر گلخانه ای دارد کشت می شود. سقف این ساختارها با نوعی پارچۀ بسیار نرم پوشانده میشود. این سقف پارچه ای بخشا گوجه ها را در برابر آفتاب تند استوائی محافظت میکند.

در بسیاری از مزارع بزرگ کشت سبزیحات، که من در مسافرتهای قبلی خود از آنها بازدید کرده ام، همیشه یک کارشناس کوبائی را میدیدم. در این مزرعه نیز من به یک کارشناس کوبائی برخوردم. پدر بزرگش دهقان بود و پدرش همزمان مهندس ساختمانی و مهندس کشاورزی. این فرد دو سال است که در این مزرعه حضور دارد. وی با یک زن ونزوئلائی ازدواج کرده و قصد دارد بطور دائم در این کشور زندگی کند. معلوم بود که وی به حجم  بالای بارآوری این مزرعه افتخار میکند.

پس از ترک مزرعه و پائین آمدن از تپه به یک ساختمان کارخانه ای خاکستری رنگ و بسیارعظیم و سیلوی متصل به آن، متعلق به کنسرن بین المللی و آمریکائی کارگیل رسیدیم. این کارخانه بطور همزمان محل خشک کردن و آسیاب گندم بود. شاهدی بر حضور گسترده و نفوذ عظیم کنسرنهای ترانس آتلانتیک در کشورهای جهان سوم و اینکه این کنسرنها کمافی السابق چه نقش بزرگی در این کشورها بازی میکنند.

 

 

پیتر لاکوسکی (معلم بازنشسته ای ساکن برلینگتون در ایالت ورمونت آمریکا و از دوستداران ونزوئلای بولیواری است که در حال حاضر در کاراکاس به سر می برد.)

6  ماه مه 2019

ترجمۀ اول از انگلیسی : آینار شِلِرِت

ترجمه تحریریه سایت

https://einarschlereth.blogspot.com/2019/05/bericht-aus-erster-hand-von-einer.html 

 

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر