نظر خوانندگان

در تأیید وحید صمدی اولا" اگر حملۀ موشکی الکی بوده و با ه...
با سلام به رفقای عزیز تدارک کامنت آقا یا خانم sharifi دقیق...
رفیق عزیز علی، در تکمیل نکات طرح شده در پاسخ بهمن شفیق. ...
رفیق عزیز علی، با نظرتان درباره اعتراضات مربوط به سقوط ...
رفقا درباره‌ی اعتراضات این دو سه روزه در ایران نظرتان ...
امید، چرا اصرار دارید درباره عدم امکان جنگی حرف بزنید ...
وحید صمدی، شما در ابتدا آسمان و ریسمان را به هم می بافید...
محور سرخوش از مقاومت در برابر دست درازی های استکبار و ب...
امید، شما در تحلیل قبلی اتان رسما امکان رویارویی مستقی...
(رفیق/ رفقای مسئول سایت تدارک سلام و خسته نباشید. چندین ...
در جواب امید: عین الاسد/ / عجب تحلیلی! واقعا که کلی بهره ب...
به نظر من کشتن قاسم سلیمانی، نه آغاز جنگ بلکه نقطه ای بر...
لاما، از راهنمائی های گرانقدرتان متشکرم. هم کلی از تاری...
«حشد بنا بر تمام شواهد از توان آنچنان بسیج توده ای برخو...
سلام پاسخِ دولتِ آلمان برای تسکینِ خاطرِ افکارِ عمومی ...
آرمان گرامی، کلیت بحث شما در مورد مبارزه ضد استبدادی در...
با سلام و سپاس از پاسخ شما. علاقه زیادی به بحث و جدل در ب...
آرمان گرامی، چند نکته دررابطه با موضوعاتی که طرح کرده ا...
نویسندگان گرامی درست میگویید که که کمونیسم فرجام ضرور...
رفیق تقی سلام مخاطرات و سنگینی کار و تردیدهایی که دربا...

مقالات

کتاب

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

نوشتۀ: تحریریه سایت

این اعتصاب قدرتمند نشان دهندۀ مخالفت شدید طبقۀ کارگر هندوستان با سیاستهای دولت هندو-برتر مودی و حزب حاکم بی جی پی در رابطه با حمله به سطح معیشت آنان، سخت تر شدن شرایط کار و حملات روزافزون به امنیت مشاغل آنها و حقوق صنفی اشان است.

 بیش از 180 میلیون کارگر در هندوستان به قدرتمندترین شکل ممکن با شرکت در یک اعتصاب عمومی سراسری، مخلفت خود را با تعرض همه جانبه و سیاست حمله به سطح زندگی کارگران از جانب دولت نارِندرا مودی را به نمایش گذاشتند. علیرغم تهدید به اخراج دهها هزار کارگر وتهدید به قطع کمک هزینه های دولتی به خانواده های کم در آمد کارگری در صورت شرکت آنها در اعتصاب سراسری، طبقۀ کارگر هندوستان با قدرت تمام و یکپارچه دست  به این اعتصاب عمومی دو روزه (در روزهای هشتم و نهم ژانویه) زد.

این اعتصاب قدرتمند نشان دهندۀ مخالفت شدید طبقۀ کارگر هندوستان با سیاستهای دولت هندو-برتر مودی و حزب حاکم بی جی پی در رابطه با حمله به سطح معیشت آنان، سخت تر شدن شرایط کار و حملات روزافزون به امنیت مشاغل آنها و حقوق صنفی اشان است.

در حالی که دهها میلیون کارگر با شرکت در این اعتصاب آمادگی خود برای مبارزه مستقیم با دولت مودی بنمایش میگذارند، اتحادیه های کارگری و احزاب کنگرۀ ملی که این اتحادیه را تحت نفوذ خود دارند، خواستار هدایت نارضایتی عمومی برای انتخاب حزب کنگرۀ ملی در انتخابات آتی پارلمانی در ماههای آپریل و مه میباشند.

حزب کمونیست هند (مارکسیست) CPM و خزب کمونیست هند (CPI) و اتحادیه های تحت نفوذ آنها ساختار اصلی این مبارزه را تشکیل داده و در همکاری تنگاتنگ با اتحادیه های (ُی آی تی یو) و کنگرۀ سراسری اتحادیه های صنفی هندوستان (آ ای تی یو سی) نقش اصلی در سازماندهی این اعتصاب را ایفا میکنند.  

در این اعتصاب کارگران مهمترین رشته های تولیدی و خدماتی و اقتصادی (معادن ، بانکها، بیمه، حقل و نقل، پست، مهد کودک ها و سایر موسسات مربوطه و کارمندانی از بخشهای مختلف اداره جات دولتی) شرکت کرده اند.

 شرکت کسبه کاران خرد کنف در کلکته در اعتصاب.

مطابق اخباررسیده کارگران از تمام  ایالتهای هند در این اعتصاب عمومی شرکت کرده اند. از ایالتهای هارایانا و پنجاب در شمال، آسام؛ مگالایا و مانیپور در شمال شرق، بنگال غربی؛ بیهار، اودیشا و جهارخندی در شرق کشور؛ تامیل نادو، کرالا و کارناتاکا در جنوب کشور؛ ماهاراشترا، راجستان و گوا در غرب کشور و چهاتیسگر در مرکز کشور کارگران در این اعتصاب شرکت کرده اند.

 در کرالا، بنگال غربی، آسام، کارناتاکا و اودیشا اعتصاب با تظاهرات های میلیونی و بلوکاد خیابانها و راه آهن با تاثیر گداری قابل مشاهده ای همراه بود. در ایالتهای تامیل نادو بخشا فراخوان اعتصاب از جانب کارگران جواب مثبت گرفت. در عوض در شهرهای بزرگ کیامبوتره و تریپور که بزرگترین شهرهای این منطقه هستند، تمام چرخهای اقتصاد از حرکت ایستاده اند و تعطیلی کامل برقرار است.  

.جزئیات بیشتر از استانهای مختلف را میتوانید در خبر اصلی مطالعه نمائید.

 استخدام کارگران موقتی و عدم پرداخت دستمزدهایشان، بهمراه تعرض مداوم به حقوقشان و چپاول دستمزدهایشان  در صنایع فولاد و سایر موسسات دولتی و خصوصی بیداد میکند. افزایش مدام سود آوری موسسات مختلف قبل از همه از راه پائین آوردن سطح دستمزدها، و تفرقه انداختن بین کارگران ثابت استخدام و موقتی جزو اهدافی است که از جانب دولت و بخش خصوصی تعقیب میشود.....

کارگران زن در ایالت تامیل نادو

دولت ایالتی کمونالیستهای AIADMK در تامیل نادو و دولت ایالتی حزب کنگره در بنگال غربی کارمندان دولتی را در صور شرکت در اعتصاب با مجازاتهای سخت تهدید نمودند.

بسیاری از تشکلهای کارگری مخالفت خود را با اقدام دولت مودی در سه سال گذشته، که با تمهیدات مختلف جلوی برگزاری کنگرۀ سراسری اتحادیه را گرفته و یا در جلوی آن سنگ اندازی کرده است، محکوم میکنند.....

در حالی که تشکلهای نزدیک به حزب کمونیست خواستار دخالت دولت راستگرا بمنطور جلوگیری از خصوصی سازی بیشتر و حمایت دولت از صنایع کلیدی و اقتتاح مجدد خط تولید بطور مثال در صنایع جیسوپ، هندوستان موتورز، دنلپ و اسکله های تجاری در کلکته و هالجیا و کمکهای مالی دولتی برای صنایع هستند، طرفداران انترناسیونال چهارم به انتقاد از این موضع گیری پرداختند چون از نظر آنها باعث گردید تا در بسیاری از موسسات دولتی کارگران بخاطر حمایت از دولت برای پیشبرد این سیاستها به اعتصاب نپیوندند. از این گذشته آنها معتقدند که این سیاست توهم به دولت [و یا رفع مشکل کارگران در صورت پیروزی مجدد خزب کنگره در انتخابات آتی] را دامن میزند.

یکی از دلایل شرکت بالای کارمندان در این اعتصاب سیاستهای دولتها از سال 2004 مبنی بر جایگزینی سیستم بازنشستگی دولتی با سیستم بازنشستگی تامین اجتماعی – پرداخت مستقیم بیمه بازنشستگی از حقوقها (مثل شاغلین دیگر) – میباشد. این تعویض ریل باعث گردیده است تا علیرغم بالا رفتن حقوقهای رقمی و اسمی کارمندان، همزمان با بالا بردن بیشتر هزینهای اختماعی و بیمۀ بازنشستگی- عملا به کاهش شدید دستمزدهای واقعی منجر شود.....

 سانتانو موندال  یک کارگر اعتصابی و عضو اتحادیۀ پست در کلکته میگوید: در حالی که یک کارگر استخدامی پست ماهانه حقوقی معادل 18.000 روپیه (معادل 257 دلار) دریافت میکند، حقوق یک کارگر خدماتی که از جانب یک شرکت پیمانکار در همین عرصه کار میکند، معادل ساعتی 41.75 روپیه یعنی فقط یک سنت میباشد.      

سوکومال شاد، کارمند بانک و عضو اتحادی کارگری آلاحابد میگوید: " صرفنظر از اینکه چه کسی قدرت را بدست بگیرد، ما به مبارزۀ خود برای تحقق خواستهایمان ادامه خواهیم داد. خواستهائی که از جانب تمام دولتهای قبلی به فراموشی سپرده شده اند. آینده نامعلوم است، اما خواستهای ما برحقند."    

تهیه و تنظیم: تحریریه سایت

https://countercurrents.org/2019/01/09/millions-of-indian-workers-hold-two-day-general-strike-against-modi-government/

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

کامنت شما

Posting comment as a guest.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below. Not clear?

سیاست

یادداشتها

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

اعتصاب قدرتمند 180 میلیون کارگر در هندوستان

ملتها، مثل بچه ها، در آرزوی تحقق پیش بینی ها هستند. آنها باید قواعد را بدانند. ایالات متحده مثل والدین است. کشورهای دیگر برای هدایت در اجرای قواعد به آن نگاه می کنند

واشنگتن پست، 15 ژانویه 2019

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر