نظر خوانندگان

جنبش جاری برای استقلال کردستان صرف نظر از اینکه رهبرش بارزانی فاسد باشد یا رهبری فرهیخته و پاکدامن؛ ...
انسان با خواندن و مطلع شدن از وضع کارگران نیشکر هفت تپه که نمونه ای از وضعیت طبقه کارگر ایران است، د...
از زمره این نیروهای چپ طرفدار امریکا یکیشم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران است که از حمله امریکا وغرب...
آقا رضا منظور شما دفاع از شالگونی است یا تخطئه او؟ یعنی گفتارهای او به اندازه ی یک ظرف شستن یا قدم ...
چرا وقت خود را تلف می‌کنید؟ بروید توی یک پارک قدم بزنید، یا کتاب خوبی بخوانید، یا به همسر و بچه‌تان ...
آقای شالگونی تقریبا یک سال پیش در جریان ورود روسیه به درگیری های سوریه برای تخطئه پوتین گفت: پوتین ب...

یادداشت

 • کرامت با دولت رفاه به دست نمی آید: در حاشیه اظهارات ابراهیم رئیسی
  نوشتۀ
  ."....."ما باید شرایط معیشتی برای مردم و جوانان عزیزمان فراهم کنیم تا بتوانند زندگی با کرامتی داشته باشند." ... همین حرف ها بود که لج کسی مثل اکبر گنجی را درآورد و به ایشان لقب "آیت الله قتل عام" داد. وگرنه آقای گنجی نه تنها مشکلی با قتل عام ها نداشت، بلکه از سالها پیش کمپین راه انداخته بود که "ببخشیم…
  Be the first to comment!
 • رکود تورمی: پیشنهاداتی برای روش تحقیق
  نوشتۀ
  بر این اساس از همان اول در اصالت علمی چنین مفاهیمی باید شک کرد. آنجائی هم که نظریه پردازانشان چنین مفاهیمی را به قول رفیق "ناقص و تعریف گرایانه" بیان می کنند، روشن می شود که چنین مفاهیمی ساختگی اند. علت این نقصان در تعاریف آن نیست که نظریه پردازان مزبور از اطلاعات کافی برخوردار نبودند، بلکه در آن است…
  Be the first to comment!
 • حداقل دستمزد نباید کمتر از 1/5 حد اکثر درآمد باشد
  نوشتۀ
  شعار "حداقل دستمزد نباید کمتر از 1/5 حد اکثر دستمزد باشد" تنها چاره پاره کردن این دایره بسته و خسته کننده "کارگر بدو، نان بدو" ایست که بورژوازی برای کارگران تدارک دیده است. این شعار نه تنها کارگران را از مجادله تحقیر آمیز و بی پایان تعیین "سبد کالا های ضروری" رها می کند و ابزار "هرکه رقم بیشتری برای…
  8 comments
 • در تکذیب یک افترا
  نوشتۀ
  در سایت رفاقت کارگری مطلبی بر علیه "تدارک کمونیستی" درج شده است به نام "در تدارک دروغ" که در کینه توزی کور مادون سیاسی در نوع خود کم سابقه است.برخورد به این هجویه لزومی ندارد و هر خواننده ی بیغرضی که به ادبیات سیاسی ما و آنها آشنا باشد می تواند به خوبی به عمق خصائل نیکوی دست اندرکاران مطلب مزبور پی…
  1 comment
 • استفاده از بمبهای فسفری در مواقع استثنایی اشکال ندارد
  نوشتۀ
  ما مصرانه از عراقی ها و نیروهای ائتلاف ( آمریکا و ناتو) می خواهیم که هرگز از مهمات فسفری در محدوده غیر نظامیان استفاده نکنند. حتی اگر غیر نظامیان در هنگام استفاده این مهمات آنجا حضور نداشته باشند
  Be the first to comment!
 • جناب آقای زیباکلام، کمی درباره دهه نورانی شصت، محض اطلاع
  نوشتۀ
  آقای زیبا کلام مشکل حضرت آیت الله خودداری از رنجاندن تندروها نیست. مشکل این است که ایشان خود از طراحان اصلی قتل عام تابستان 67 است. نقش او در قتل عام 67 خیلی بیشتر از کسی مثل رهبر کنونی نظام آقای خامنه ای بوده است که آن زمان در سلسله مراتب نظام خیلی بی اهمیت تر از آقای رفسنجانی بود.…
  Be the first to comment!
 • قمار سنگین روژآوا
  نوشتۀ
  چپ روژآوا را به عنوان پروژۀ امید بخش خاورمیانه فروخت. ابله ترین چپها آن را حتی روزنه ای برای بشریت نامیدند. اکنون این پروژه در هیأت تاکنونی خود به پایان رسیده است. ممکن است روژآوائی کماکان به حیات خود ادامه دهد. اما برای این کار اتفاقا باید حمایت کسانی را جلب کند که در صف مقابل پدرخواندۀ تاکنونی اش قرار…
  Be the first to comment!
 •  سازمان های کارگری و دام " مشروعیت"!
  نوشتۀ
  فعالان و پیشروان کارگری می دانند که در تمام کشورها یکی از شگرد های  بورژوازی در مقابل  مبارزه کارگران برای متشکل شدن در دفاع ازمعیشت شان، به میدان آوردن سلاح "مشروعیت " است. بسته به این که پرچم "مشروعیت" درکدام طرف این سنگر بندی به اهتزاز در آمده باشد تعاریف متفاوتی بر روی آن نوشته شده است. در سمت بورژوازی "مشروعیت" از…
  Be the first to comment!

جنایت ادسا آغاز فاجعه است – بیانیه پیرامون جنگ داخلی در اوکراین

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

نه تنها پرولتاریای کمونیست، بلکه هر انسان شریفی که نمی خواهد سرنوشت خود و فرزندانش را به انواع ارتجاع هار مذهبی و فاشیستی واگذار کند، امروز باید ببیند که تمام این انواع ارتجاع، از طالبان تا نئونازی های اوکراین، محصول و دست ساختۀ همین نظام مسلطند که مجامع بین المللی و پارلمانها و نهادهای حقوق بشری و دمکراتیک تنها وظیفۀ بزک کردن چهرۀ کریه آن را بر عهده دارند. گام برداشتن برای رهائی نه با توسل به این نهادها، بلکه در گرو طرد این چاکران حلقه به گوش سرمایه است.


 

 

جنایت ادسا آغاز فاجعه است – بیانیه پیرامون جنگ داخلی در اوکراین

 

سرانجام در روز 2 ماه مه و با آغاز هجوم دولت کودتاچیان دست نشانده واشنگتن و بروکسل در کی یف به شهرهای شرقی اوکراین، جنگ داخلی در اوکراین رسما آغاز شد. تمام شواهد نشان می دهند که این هجوم حمله ای تدارک دیده شده از سوی کل نیروهای بلوک تجاوزگر ترانس آتلانتیک به رهبری آمریکا و اروپای واحد و نهادهای کارگزار آنان از قبیل صندوق بین المللی پول است. نه تنها کودتای میدان و نقش آشکار حمایت مالی، لجیستیکی و سیاسی دول غربی و سازمانهای جاسوسی آنان، نه تنها اعزام وسیع نیروهای نظامی ناتو به کشورهای شرق اروپا در ماههای اخیر و تبلیغات آشکارا جنگی رسانه های مزدور کشورهای دمکراتیک غرب، بلکه همچنین اعلام آشکار صندوق بین المللی پول مبنی بر مشروط کردن پرداخت وام به اوکراین به اعمال تسلط "دولت" کودتاچیان بر شرق اوکراین کمترین جای تردیدی در این باقی نمی گذارند که جنگ داخلی در اوکراین محصول و دست پرورده دمکراسی و حقوق بشر غربی است. معنای واقعی حقوق بشر که از همان آغاز تولدش چیزی جز تابع نمودن سرنوشت بشر به تقدس مالکیت خصوصی نبود، اینک در شرق اوکراین یک بار دیگر در معرض دید جهانیان قرار می گیرد. ائتلاف شومی از الیگارشی فاسد و باندهای نئو نازی و دول دمراتیک غربی اکنون جنگی را بر مردم اوکراین تحمیل کرده است که عواقب فاجعه بار آن برای تمام جهان معاصر غیر قابل تصور خواهد بود. فاجعه ای که در همان روز اول تهاجم با به آتش کشیدن خانۀ اتحادیه ها در ادسای زیبا و زنده زنده سوزاندن دهها نفر از شهروندان روس زبان توسط باندهای فاشیستی ابعاد دهشتناک خود را به نمایش گذاشت.

آنچه در اوکراین می گذرد چیزی نیست جز تجاوز طلبی بلوک مسلط ترانس آتلانتیک اروپای واحد و آمریکا و متحدان دمکراتیکشان در استرالیا و ژاپن برای ترسیم جغرافیای سیاسی – اقتصادی قرن حاضر و ممانعت از عروج رقبای قدرتمند در بازار جهانی. در این تجاوزگری تمام طبقات حاکم غرب دمکراتیک همراه با تمام احزاب و دستجات راست و بخش عظیمی از اپوزیسیون چپ و تمام نهادهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی دست نشانده شان متحدانه شرکت دارند. در این جنایات فقط مجریان خیابانی نئوفاشیست و کودتاچیان مزدور کی یف شریک نیستند. احزاب دمکراتیک حاکم بر غرب به همان اندازه مسئول این جنایاتند که نهادهای انتخابی دمکراتیکشان. از پارلمان اروپای واحد تا اتک، از سبزها تا سوسیال دمکراتها و از شبکه های رسانه ای تا چپ پروامپریالیست، همه و همه در مقابل خونهای به زمین ریخته شده مردم بیگناه اوکراین مسئولند و پاسخگو. این جنایات بخشی از نظام سرمایه داری نیست، جنایات خود نظام است و از همین رو نیز همه نیروهای حافظ این نظام، از حکومتگران تا اپوزیسیون آن این چنین در این جنایات شریک شده اند.

حوادث خونین اوکراین پایان این ماجراجوئی نخواهد بود. این تازه آغازی است بر فاجعه ای که در راه است. فاجعه ای که ریشه در منطق درونی نظامی دارد که تنها با نابودی بخشی از ظرفیت تولیدی جامعه قادر به حیات خویش است. فاجعه ای که اکنون میرود تا ابعاد جنگی آشکارا فراتر از جنگهای محدود منطقه ای تا حد مقیاس جهانی را به خود بگیرد. فاجعه ای که تنها و تنها یک چیز می تواند مانع وقوع آن شود: مقاومت. مقاومتی از هر سو. از کوچه و خیابان تا محل کار، از اینترنت تا اطلاعیه ها، از میتینگهای اعتراضی تا ممانعت از ارسال اسلحه و مزدور به اوکراین. امروز اعتراض وظیفۀ هر انسان شریفی است. امروز مقاومت وظیفۀ تخطی ناپذیر هر کسی است که میخواهد جهانی بهتر برای فرزندان خود بر جا گذارد. بدون این مقاومت، وقوع فاجعه حتمی است.

کسی که امروز بر این فجایع چشم فرو می بندد، راه را برای این فجایع بزرگتر هموارتر می کند. کسی که امروز نسبت به سرنوشت تودۀ کارگران و مردم زحمتکش اوکراین بی تفاوت می ماند و سر به زیر راه خود می رود، خود قربانی بعدی این جنایات خواهد بود.

 

رفقای کارگر، فعالین کمونیست درون جنبش کارگری، انسانهای شریف،

جنایاتی که در مقابل چشمان ما در حال وقوعند توسط همانهائی سازماندهی می شوند که علم رعایت حقوق بشر در کشورهای "توتالیتر" را بلند کرده اند. کسی که امروز در غرب دمکراتیک به امید ایجاد بهبودی در زندگی خود در بازی کثیف این بازیگران برای پارلمان و انتخابات شرکت می کند، کسی که امروز در گوشه دیگری از دنیا برای کسب آزادیهای دمکراتیک  دست به دامان سازمان دهندگان این جنایات می شود و حمایت آنان را خواستار می گردد، فقط برای این جانیان مشروعیت می خرد. نه تنها پرولتاریای کمونیست، بلکه هر انسان شریفی که نمی خواهد سرنوشت خود و فرزندانش را به انواع ارتجاع هار مذهبی و فاشیستی واگذار کند، امروز باید ببیند که تمام این انواع ارتجاع، از طالبان تا نئونازی های اوکراین، محصول و دست ساختۀ همین نظام مسلطند که مجامع بین المللی و پارلمانها و نهادهای حقوق بشری و دمکراتیک تنها وظیفۀ بزک کردن چهرۀ کریه آن را بر عهده دارند. گام برداشتن برای رهائی نه با توسل به این نهادها، بلکه در گرو طرد این چاکران حلقه به گوش سرمایه است.

امروز ایستادن در کنار مبارزه مردم شرق اوکراین بر علیه دیکته صندوق بین المللی پول و مزدوران فاشیستی-الیگارشیک آن و مقابله با جنایات دولت فاشیستی – الیگارشیک دست نشانده واشنگتن و برلین و لندن و پاریس یک وظیفۀ تخطی ناپذیر است. هر کارگر بسته بندی، هر کارگر باراندازی، هر خدمه هواپیمائی، هر لوکوموتیورانی می تواند و باید با امتناع از ارسال خدمات و ابزارهای نظامی به دولت دست نشانده کودتاچی در این مقاومت شرکت کند. هر ژورنالیستی که اندکی شرف انسانی در وجود وی مانده باشد می تواند با مقاومت در مقابل پروپاگاند جنگ طلبان ناتو و مزدورانشان به یاری مردم شرق اوکراین در مبارزه ضد فاشیستی شان با دست نشاندگان صندوق بین المللی پول بپردازد. هر معلم شریفی می تواند به شاگردان کلاس درس خویش ماهیت تجاوزگرانه و ضد انسانی جنگی را که دمکراسی غربی در صدد تحمیل آن به مردم اوکراین و به جهانیان است توضیح دهد و صفوف این مقاومت را تقویت کند. هر پستچی ای می تواند با امتناع از حمل محموله برای باندهای فاشیستی و الیگارشهای جانی کی یف در تضعیف این فاشیسم نقش خود را ایفا کند و سرانجام هر کارگر بیکاری نیز می تواند همراه با دوستان خود تجمعات ضد جنگ خانمان برانداز جاری را سازمان دهد و یا در آنها شرکت کند. امروز زمان همبستگی عملی جهانی همۀ زحمتکشان است. در مقابل دول متحد و تجاوزگر صاحبان سرمایه در بلوک ترانس اتلانتیک و سازمانیابی جهانی آنان، باید که صف جهانی مقاومت نیز شکل بگیرد. فردا دیر است، امروز باید اقدام نمود.

 

زنده باد همبستگی بین المللی پرولتاریا

درود بر مردم زحمتکش مقاوم شرق اوکراین

 

تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا

14 اردیبهشت 1393

3 مه 2014

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کامنت شما

0
terms and condition.
 • No comments found

صد سال پس از انقلاب اکتبر

 • بلشویک ها و ما
  اوضاع برای هیچ حزبی به اندازۀ حزب سوسیال دمکرات رقت انگیز نیست. افرادی که سن وعمرشان قد میدهد می توانند بیاد بیاورند که در سال 1871 کارگران آلمان با چه هیجان نفس گیری منتظر اخباری از اقدامات و روندهای کمون…
 • آیا انقلاب روسیه یک انقلاب بورژوائی است؟
  نوشتۀ
  تاریخ انقلاب روسیه این حقیقت را پایه گذاری کرد که این اولین انقلاب سوسیالیستی و پرولتری بود. این انقلابی پرولتری در کشوری خرده بورژوائی است. به همین دلیل از انقلاب کارگری در کشور هایی مثل انگلستان و آمریکا در این…
 • ماکسیمالیستهای روسی
  بزرگترین خطر یک انقلاب این است: این که این اعتقاد شکل بگیرد که نقطۀ معینی از زندگی جدید یک نقطۀ پایانی است، باید توقف کرد، بازبینی کرد و دستاوردها را تثبیت نمود؛ تا بتوان بالاخره از موفقیت به دست آمده…

کنفرانس اول

به روایت تصویر

 • کاراکاس، نانوائی مینکا، دمکراسی، نان
  کاراکاس، نانوائی مینکا، دمکراسی، نان اقدام دولت در مصادرۀ نانوائی البته با اعتراض اپوزیسیون آزادیخواه و دمکراسی طلب روبرو شد. در یکی از روزهای اول ماه ژوئیه، خوان رکوزن، نمایندۀ پارلمان ونزوئلا و ازرهبران اپوزیسیون در یک سخنرانی در شهر میامی (مرکز ضد انقلاب کوبائی)…
 • ما تسلیم نمی شویم!
  ما تسلیم نمی شویم! ما تسلیم نمی شویم! کاری از گروه موسیقی فرانسوی HK et Les Saltimbanks با زیرنویس فارسی از حزب همبستگی افغانستان
 • نئوف عقاب عنفیات
  نئوف عقاب عنفیات نئوف فقط 16 سال سن داشت. گفتند که او با چاقو به یک شهرک نشین حمله کرده بود. گفتند که یک سرباز زخمی شده است و گذاشتندش بمیرد. مردان اسلحه به دستی که به جای امدادرسانی فاتحانه بر پیکر نیمه…
 • "کودکان مقاومت" یا کودک-سربازانی که اپوزیسیون ارتجاعی ونزوئلا به خدمت می گیرد
  "کودکان مقاومت" یا کودک-سربازانی که اپوزیسیون ارتجاعی ونزوئلا به خدمت می گیرد بنا به گزارش شبکۀ تلویزیونی تله سور اپوزیسیون دست راستی ونزوئلا کودکان فقیر را با اختصاص امکانات مالی و صدقه به عنوان کودک-سربازان به کار می گیرد. در ادبیات این اپوزیسیون از این کودکان به عنوان "کودکان مقاومت" نام برده…
ادامه...

کنفرانس مؤسس

 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
  از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
 • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده…
 • اتحادیه ها و شوراها
  رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
 • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
  یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
 • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین…

هنر و ادبیات

 • سهم ما از زندگی
  نوشتۀ
  سهم ما از زندگی اسمش ساموئل بود و سفیدی چشماش همیشه به سرخی میزد. آدم یه جورائی ترس داشت تو چشماش خیره بشه، آخه اگر قراره یکی سیاه پوست باشه خوبه که سفیدی چشماش خیره کننده باشه اما چشمای ساموئل سرخ بود. نمیدونستم که…
  Be the first to comment!
 • برف (داستان کوتاه)
  نوشتۀ
  برف (داستان کوتاه) عجب برفی میبارید. ریز و تند و یکنواخت. چهرۀ شهر را کاملاً عوض کرده بود. پا که رو برفها میذاشتم از صدای خِرِپ خِرِپشون کیف میکردم. دلم میخواست گوله برف بازی کنم اما هیچکی تو خیابون نبود. زد به سرم…
  Be the first to comment!
 • من خفته در درون من
  نوشتۀ
  من خفته در درون من  میون یه عده معتاد و دزد و موادفروش، کف دفتر افسرنگهبان نشسته بودم. با خود فکر می‌کردم که دو سه روز دیگه شرکا همه چیز رو راس و ریس و منو از این خراب شده خلاص میکنن. مطمئن بودم که…
  Be the first to comment!
 • هستۀ تلخ
  نوشتۀ
  هستۀ تلخ کورمال کورمال توی تاریکی به دنبال در اطاق میگشتم که فریده دست دراز کرد و مرا از درز در به داخل اطاق کشاند. زیر نور شیری رنگ مهتاب، که از طریق پنجره به درون اطاق می‌تابید، فریده سینه به سینهام…
  Be the first to comment!
 • کارگر، کبک، کمونیست!
  نوشتۀ
  کارگر، کبک، کمونیست!  سال هزار و سیصد و شصت و یک چندین زمستان از شکارچی گری او می گذشت و دیگر در اینکار حسابی حرفه ای عمل می کرد. سورتمه و کیسه و بند و بساطی برای خود تهیه کرده بود که راحت…
  Be the first to comment!
ادامه...

مقالات

صدا و تصویر

Please publish modules in offcanvas position.